Членство

 

Ако сте отдадени на историята личности, имате изявен интерес към средновековната история, експерименталната археология или историческата реконструкция, може да бъдете част от Проект Св. Лазар – България

Условия за членство:

 •  Да сте гражданин на Република България;

 • Настоящето ви местожителство да е в Република България;

 • Да имате навършени 16 години;

 •  Да имате готовност да изучавате, издирвате и съхранявате българската и европейска средновековна история и култура;

 • Да имате готовност да пресъздавате исторически персонаж(член на ордена на Св. Лазар Йерусалимски) по максимално точен и автентичен начин.

Статут на Кандидат – член се дава на хора, които са изявили желание за членство в сдружението, чрез писмо до ел. поща contact@projectlazarusbulgaria.org ( можете да използвате и формата ни за контакт през сайта) или на facebook страницата ни със следната информация:

 •  Име и фамилия

 • град на местожителство

 • години

 • Какъв е интересът ви към средновековната история и реконструкция

 • Защо искате да се занимавате с историческа реконструкция

 • Защо искате да се пресъедините към Проек Св. Лазар

След кратък разговор, в които ще бъде разяснено на лицето за нас и нашите цели, той придобива статут на кандидат – член за 60 дни. Този период се дава на лицето, за да прецени той(тя) дали сдружението отговаря на представите му(й). След изтичането на този период(може и по-рано, ако е преценил/а) се взима решение от страна на лицето и от страна на пълноправните членове на сдружението. След, което се придобива статут на пълноправен член.

Бележка: След изтичането на този период от 60 дни, лицето не е длъжно да става официален член на сдружението.

Кандидат – членът има всички права каквито има и пълноправният, член на сдружението “Проект Св. Лазар – България”, освен да гласува.

Posted by Protostrator